О УДРУЖЕЊУ

 

Чувари традиције


Удружење произвођача “Романијски скоруп-кајмак”, основано је почетком 2014. године.

То је непрофитно удружење основано ради:
окупљања појединаца, организација и институција које се баве производњом скорупа-кајмака у циљу стварања бољих услова код свих чланова, као и организованог наступа и представљања чланова Удружења на тржишту роба и услуга,
помоћи у промоцији и реализацији активности асистенције, контроле и надгледања чланова Удружења и за њихову производњу кроз фаворизовање побољшања хигијенско-санитарних услова и квалитета произведеног скорупа-кајмака,
подупирања инцијативе која тежи заштити особних каретеристика, аутентичности и посебности Романијског скорупа-кајмака од свих облика злоупотребе, нелојалне конкуренције и фалсификата,
помоћи у промовисању потрошње Романијског скорупа – кајмака у Републици Српској и БиХ путем организованих иницијатива за побољшање његовог имиџа и увећање популарности,
помоћи у промоцији и реализацији активности асистенције, контроле и надгледања чланова Удружења ради поштивања унутрашњих правила Удружења, производње и комерцијализације Романијског скорупа-кајмака, те кориштење назива, марке и ознаке,
заштите географског порјекла и угледа хране.

Удружење има активне чланице са подручја општина Хан Пијесак, Соколац и Рогатица. Редовно сарађује са Ресором за пружање стручних услига у пољопривреди при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, ПЈ Соколац, преко којих добивају стручну подршку у смислу едукације, организовања изложби, сајмова и свих других догађања у окружењу.