ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ Удружења произвођача „ Романијски скоруп-кајмак“

Оснивачка скупштина Удружење произвођача “Романијски скоруп-кајмак“ , на сједници одржаној 31.04.2014. године у Рогатици донијела је статут основу члана 48. Закона о Удружењима и фондацијама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 52/01 и 42/05).