РОМАНИЈСКИ СКОРУП КАЈМАК

Аутохтони млијечни производи одувијек су били здрава основа на бази које се развијала индустријска прерада млијека, и с правом се сматра да представљају богатство једне земље дајући јој одређени идентитет. Скоруп-кајмак је специфичан производ који се углавном израђује на брдско планинским подручјима аутохтоном технологијом. Због своје специфичности у начину израде, климатских и географских карактеристика земљишта до данас није организована његова индустријска производња. Из историјских записа види се да је на подручју Динарских планина сточарство, као грана пољопривредне производње, било познато као номадско сточарство, које је, уз земљорадњу и лов, обезбјеђивало основне услове за опстанак људи у овим подручјима.

 
 
Подручје производње скорупа-кајмака је доста широко и највећим дијелом је сачувано у области Динарског система. Аутохтона технологија Романијског скорупа-кајмака сачувана је подручју источне Босне и источне Херцеговине и веома је специфична у односу на технологију израде скорупа-кајмака у другим регионима Босне и Херцеговине и земљама у окружењу. Саставни део технолошког процеса производње овог аутохтоног производа јесте димљење, које утиче на његове сензорне карактеристике, пре свега на укус, мирис и боју и чини га препознатљивим и другачијим у односу на друге варијетете скорупа-кајмака који се производе.